Blogs

Blog van admin

Het gaat om meer dan een medische en juridische kwestie , het gaat om U .

Slachtoffers van een verkeers -, of arbeidsongeval die moeilijkheden met b.v. verzekeringsmaatschappij of gerechtsdeskundige ondervinden, kunnen hier hun verhaal vertellen.

  • -chronische pijnen en beperkingen aan uw ongeval overgehouden ?
  • -kreeg je te maken met een medische deskundige of gerechtsdeskundige die een onjuist en valse rapportage opstelde ?
  • -Voelt u zich in de steek gelaten en kunt u niet geholpen worden door de 'klassieke'  geneeskunde?
  • -blijf je  met de extra kosten en uitgaven zitten ?
  • -Bent je  in financiële moeilijkheden en sociaal isolement terecht gekomen?
  • -Rekt de verzekeraar het dossier eindeloos en duurt de letselzaak al jaren ?
  • -Wordt je rechtsbijstand budget uitgeput met kostbare en zinloze onderzoeken zodat je uiteindelijk je verdediging niet meer kunt betalen ?

De verzekeraars , de letselschade-branche en hun trawanten hebben vrij spel in Nederland .

Schrijf hier uw verhaal , vertel over de ervaringen en geef tips .