Blogs

Blog van cas-sitetest

letselschade-zwartboek.info - website

Prachtig initiatief en uitgewerkt , lange aanloop geweest om er deze vorm aan te geven .

Gaat om meer dan persoonlijk belang , dat het een groot maatschappelijk draagvlak heeft mag door de inhoud wel duidelijk zijn.

De mistanden dienen worden aangepakt ,.ik roep een ieder op die hier mee te maken heeft gekregen en zijn ervaringen wilt delen.