Lees eerst dit

Gedragscode-waardering;

-gaat om uw persoonlijke ervaringen.

-niet meer dan 1 waardering per behandelaar.

-gebruik fatsoenlijke taal en vermijd kwetsende uitingen ,geen oproep tot actie ,scheldwoorden, discriminatie wegens godsdienst ,ras of geslacht.

-in geval van strafbare feiten als fraude en oplichting ,belangenverstrengeling en malversaties  ,kom met feiten en ervaringen .

-zet geen reclame ,spam en links naar andere sites in uw waardering

-een waardering mag geen persoonlijke gegevens bevatten zoals uw naam ,email, tel nr of adres .

-bij een ernstige klacht en overtreding van de gedragsregels van uw behandelaar adviseren wij u om ook gebruik te maken van klachtenregeling en/of tuchtrecht van de beroepsgroep .

--------------------------------------------------------------

Disclaimer;

U bent verantwoordelijk voor de inhoud van uw waardering , ook na toetsing redactie en plaatsing online .

Wanneer uw waardering niet aan de gedragscode voldoet ,krijgt u bericht van ons.

 

Letselschade-zwartboek kan besluiten (delen van ) uw anonieme verhaal te publiceren in andere media ,

Bijvoorbeeld ,maar niet beperkt tot; televisie ,radio,internetsites,mobiele informatiedragers en printmedia.

Door uw waardering op de site te plaatsen stemt u op voorhand ,onvoorwaardelijk en eeuwigdurend in met genoemd gebruik.

 

De redactie /webmaster houdt zich ten alle tijden het recht voor om bij ernstige vermoedens van misbruik maatregelen te nemen waaronder het verwijderen van waarderingen ,het verwijderen van profielen/ blog en het blokkeren van e-mailadressen en/of ip adressen .

 

Oneigenlijke waarderingen;

Elke poging om de lezer te misleiden ,te beïnvloeden door zich als slachtoffer voor te doen .

Zelf een waardering te schrijven over eigen bedrijf. Instelling /praktijk

Zelf een waardering te schrijven namens het slachtoffer/ patiënt.

Druk uit te oefenen op cliënten/slachtoffers om negatieve waarderingen te laten verwijderen.

Letselschade zwartboek wil een open en laagdrempelig platform zijn voor waarderingen in de letselschade branche .